لیست زیر ربات های صنعتی کوکا موجود در انبارهای داخل و خارج از کشور می باشد. این ربات ها کارکرده می باشند. لازم به ذکر است ربات های صنعتی ارائه شده دارای گارانتی و خدمات پس از فروش نیز می باشند.

ربات صنعتی kuka kr210 کنترلر krc2 سال ساخت ۲۰۱۳

kuka kr210
kuka kr210

1- KR30 (اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

دارای میز دوار اتوماتیک موقعیت پذیر با دو محور قابل کنترل توسط ربات به همراه دستگاه جوش فرونیوس TPS5000

2-KR30-2 , KR45-2(اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

شعاع دسترسی: ۲۰۶۰ mm

قدرت حمل: ۳۰ Kg

دقت تکرارپذیری: mm 0.15

3-KR100-P(اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

شعاع دسترسی: mm 3500

قدرت حمل: Kg 100

دقت تکرارپذیری: mm 0.3

4-KR125 , KR150 , KR200

شعاع دسترسی: mm 2400 , 2600 , 2800

قدرت حمل: Kg 150, 120 , 90

دقت تکرارپذیری: mm 0.2

5-KR150 , KR180 , KR210 Series 2000

شعاع دسترسی: mm 2700 , 3100

قدرت حمل: Kg210 , 110

دقت تکرارپذیری: mm 0.2

6-KR210 Shelf Series 2000(اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

شعاع دسترسی: mm 3900 , 3300 , 3100

قدرت حمل: Kg 210

دقت تکرارپذیری: mm 0.1

7-KR210 VKRC2 control(اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

شعاع دسترسی: mm 2700 , 3100

قدرت حمل: Kg 210 , 150

دقت تکرارپذیری: mm 0.2

8-KR360

شعاع دسترسی: mm 2535 , 2735 , 2935

قدرت حمل: Kg 360 , 280 , 240

دقت تکرارپذیری: mm 0.25

9-KL1500/2 Linear track(اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

محور اول دارای ریل به طول ۱۵ متر

شعاع دسترسی: mm 15000

قدرت حمل: Kg 350

دقت تکرارپذیری: mm 0.2

10-KR 150K(اتمام موجودی، نیاز به ثبت سفارش)

شعاع دسترسی: mm 3100

قدرت حمل: Kg 150

دقت تکرارپذیری: mm 0.2