امروزه استفاده از خط تولید رباتیک و بهره بردن از اتوماسیون صنعتی راهکار عبور از بحران صنعت شمرده می شود. همچنین از علم رباتیک نیز به عنوان نیاز بنیادین صنعت نام برده شده است. تقریبا اکثر صنعتگران به دلایل استفاده از ربات در صنعت واقفند. چرا که ربات های صنعتی باعث افزایش آمار تولید همراه با افزایش کیفیت می شوند. همچنین خستگی، از کار افتادگی، حوادث و دیگر هزینه هایی که نیروی انسانی تحمیل می کند در خطوط تولیدی که از ربات استفاده می کنند جایی ندارند. اما نکته مهم استفاده صحیح از ربات های صنعتی می باشد. طراحی سلول های رباتیک باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین انرژی و کمترین هزینه بیشترین بهره وری را برای صنایع داشته باشد. لذا برای طراحی سلول های رباتیک نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد.

سلول رباتیک پالتایزینگ بطری های آب معدنی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه طراحی و اجرای خط تولید رباتیک و سلول رباتیک خودکار با ما تماس بگیرید.