Site Overlay

طراحی و اجرای سلول های رباتیک

امروزه استفاده از خطوط تولید خودکار و بهره بردن از اتوماسیون صنعتی راهکار عبور از بحران صنعت شمرده می شود. همچنین از علم رباتیک نیز به عنوان نیاز بنیادین صنعت نام برده شده است. تقریبا اکثر صنعتگران به دلایل استفاده از ربات در صنعت واقفند. چرا که ربات های صنعتی باعث افزایش آمار تولید همراه با افزایش کیفیت می شوند. همچنین خستگی، از کار افتادگی، حوادث و دیگر هزینه هایی که نیروی انسانی تحمیل می کند در خطوط تولیدی که از ربات استفاده می کنند جایی ندارند. اما نکته مهم استفاده صحیح از ربات های صنعتی می باشد. طراحی سلول های رباتیک باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین انرژی و کمترین هزینه بیشترین بهره وری را برای صنایع داشته باشد. لذا برای طراحی سلول های رباتیک نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد.

ربات صنعتی کوکا - سلول رباتیک جوش نقطه ای
ربات صنعتی kuka

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه طراحی و اجرای سلول های رباتیک و خطوط تولید خودکار با ما تماس بگیرید.